קבוץ כפר הנשיא

תוכנית ג/ 3367

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ כפר הנשיא
מספר: ג/ 3367
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ - כפר הנשיא

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןכפר הנשיא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר הנשיא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/10/1981תאריך פרסום: 15/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2756. עמוד: 76. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית20/07/1981
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. עמוד: 2287. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 29/06/1980.
החלטה בדיון בהפקדה11/12/1978
קבלת תכנית06/09/1978