קבוץ לוטם

תוכנית ג/ 6443

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ לוטם
מספר: ג/ 6443
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הקיבוץ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלוטם

תיאור המיקום:
ישוב: לטם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19243חלק
19262חלק
19264חלק
19401חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2001
קבלת תכנית27/07/1988