קבוץ לוטם

תוכנית ג/ 3352

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ לוטם
מספר: ג/ 3352
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחום שטח הפתוח של קבוץ לוטם
קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
התווית רשת כבישים דרכים למינהין וסווגן
קביעת תנאים הנחיות ושלבי פתוח אשר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלוטם

תיאור המיקום:
ישוב: לטם

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית06/10/1982
פרסום להפקדה ברשומות17/09/1981תאריך פרסום: 17/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2748. עמוד: 2947. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1981.
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1978
קבלת תכנית28/08/1978