קבוץ מגידו

תוכנית ג/ 12412

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ מגידו
מספר: ג/ 12412
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תכנון שכונת מגורים חדשה מגורים ב'.

- תכנון מרכז תעסוקה ושרותים, ועתודות קרקע לפיתוח משקי.
ביטול קטע קרך בתכנית ג/ 8093 , ארגון מחדש של דרך הגישה לישוב ומערך הדרכים הפנימיות.

- איחוד וחלוקה מדש.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי יעודי קרקע קיימים לשימושים שונים כמופיע בתשריט.
ב. קביעת ופרוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה.
ד. קביעת החניות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידומגידו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20278חלק28-2918, 20, 27, 31-32, 34
20279חלק9-11, 13-177-8, 12, 18
20288חלק1
20289חלק15
20359חלק24, 33
20391חלק31, 33, 38, 40-43, 45, 47
20421חלק2-31, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6130קבוץ מגידושינוי
תוכניתג/ 4736חלוקת מגרשים מחדש, קיבוץ מגידושינוי
תוכניתג/ 8093שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור כריה, גבעת יאשיהושינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4008. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים01/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות31/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1815. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2001
קבלת תכנית19/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900423/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200501409/05/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200500631/01/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402513/09/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402209/08/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401514/06/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים38126/02/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300120/01/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202609/10/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19220/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45304/02/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים25921/01/2002