קבוץ מלכישוע

תוכנית ג/ 4709

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ מלכישוע
מספר: ג/ 4709
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לקיבוץ מלכישוע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותמלכישוע

תיאור המיקום:
ישוב: מלכישוע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20883חלק2-3, 6-9, 121, 10-11, 13-16
20884חלק7
20931חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/12/1982