קבוץ נוה-ים

תוכנית משח/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ נוה-ים
מספר: משח/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רשום אדמות קבוץ נוה-ים. בספרי המקרקען, לפי
התשריט.
ב. בטול גושים קיימים ובטול ואחוד חלקות קיימות
וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. בטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. בטול מקרקעי ייעוד.
ו. בטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח
לצרכי רשום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלנוה ים

תיאור המיקום:
ישוב: נוה ים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10543חלק
10545חלק
10546חלק
10547חלק
10548חלק
10564חלק
10565חלק
10566חלק
10990חלק
10991כל הגוש
10992כל הגוש
10993חלק
10994חלק
10995חלק
11840חלק
11841חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/1987תאריך פרסום: 29/01/1987. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1986תאריך פרסום: 07/06/1986. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית02/02/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200700811/07/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200701304/07/2007