קבוץ עין החורש מערכת ביוב מרכזית.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 484

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: קבוץ עין החורש מערכת ביוב מרכזית.
מספר: מח/ ש/ 484
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עין החורש מערכת ביוב מרכזית, מאסף ביוב ראשי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601204/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200500827/12/2005