קבוץ רמות מנשה

תוכנית ג/ 350

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ רמות מנשה
מספר: ג/ 350
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה

תיאור המיקום:
ישוב: רמות מנשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11968חלק33-45, 72-83
11969חלק12-25, 35-55, 76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/1962תאריך פרסום: 13/09/1962. מס' ילקוט פרסומים: 959. עמוד: 2152. שנה עברית: התשכב .
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/1962
פרסום להפקדה ברשומות06/08/1959תאריך פרסום: 06/08/1959. מס' ילקוט פרסומים: 692. עמוד: 1690. שנה עברית: התשיט .
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1959
קבלת תכנית11/11/1958