קבוץ שמרת

תוכנית ג/ 1989

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קבוץ שמרת
מספר: ג/ 1989
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לעדכן שינויים בהתפתחות המשק ולהתוות קוים
לפיתוח משקי וחברתי של הקיבוץ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשמרת

תיאור המיקום:
ישוב: שמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18044חלק3, 6, 11
18045כל הגוש
18130חלק2-6, 34, 441, 9-16, 41-42
18131חלק71-74, 92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 201שמרת (היוצרים)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/09/1974
קבלת תכנית03/04/1974