קבוץ שריד - מתאר

תוכנית ג/ 12407

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ שריד - מתאר
מספר: ג/ 12407
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון שכונת מגורים חדשה בת 131 יח"ד.
ב. יעוד שטחים למרכז שרותים, תיירות משולבת בספורט ותעסוקה ומלאכה.
ג. הקלה מקו בנין (מתמ"א 3) לדרך ארצית מס' 73 מ-70 מ' ל-30 מ'.
ד. רה תכנון ייעודי קרקע קיימים.
ה. ארגון מחדש של דרך הגישה לישוב ומערך הדרכים הפנימיות.
ו. איחוד וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשריד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17286חלק4, 6-7, 17, 31, 34-361, 8-9, 12-14, 18-28, 30, 32-33
17414חלק34-37, 40, 68
17458חלק13, 15, 1916-17, 20
17459חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשינוי
תוכניתג/ 12233אזור תעשייה שרידשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4527. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים14/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2006. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/05/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית25/04/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/03/2006
החלטה בדיון באישור תכנית02/05/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות02/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1914. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2001
קבלת תכנית19/03/2001