קבוצת יבנה + תוית של קופסות זיתים

ישות כללית שלט/ בר/ ש/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: היתר להתקנת שלט
שם: קבוצת יבנה + תוית של קופסות זיתים
מספר: שלט/ בר/ ש/ 2/ א
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצבת שלט - קבוצת יבנה + תוית של קופסות זיתים, בשפה העברית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4(ד)200400223/11/2004