קביעה ושינוי הוראות וזכויות בניה - בסמת טבעון

תוכנית ג/ 19809

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעה ושינוי הוראות וזכויות בניה - בסמת טבעון
מספר: ג/ 19809
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות, מגבלות וזכויות בנייה וקביעת הוראות בדבר תשתיות

עיקרי ההוראות:
קביעת מס' יח"ד מותר במגרש בתחום תכנית ג/ 911.
קביעת צפיפות יח"ד מותר לדונם בתחום תוכנית ג/ 911.
קביעת גודל מגרש מינמאלי בתחום תכנית ג/ 911.
קביעת הוראות בדבר הקמת שנאים בתחום תכנית ג/ במ/ 190.
תוספת זכויות בניה ויח"ד באזורי מגורים א1 ו- א2 בתחום תכנית טב/ 50.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10364חלק5, 7
10367חלק4-5
10368חלק200, 382, 386, 388
10465חלק4, 6
10469חלק4-8, 14-191-3, 10, 13
10474חלק7-8, 10-11, 13-18, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46-47, 49-50, 53, 55-56, 63-803, 20, 28, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 51-52, 59
10477חלק3, 12
12312חלק18
12589חלק1, 3, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7821שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
תוכניתג/ במ/ 190ערב אל זבידאת 1992שינוי
תוכניתג/ 12282שינוי במערכת הדרכים ובשטחים הפתוחים.שינוי
תוכניתג/ 15319שינוי יעוד מתעשיה זעירה למגורים, בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/01/2012
קבלת תכנית31/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201025/06/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200513/02/2012