קביעת אזור חקלאי מיוחד להקמת מתקני רדר (אנטנות) עבור משרד התקשורת.

תוכנית בר/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזור חקלאי מיוחד להקמת מתקני רדר (אנטנות) עבור משרד התקשורת.
מספר: בר/ 127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור חקלאי מיוחד להקמת מתקני רדר (אנטנות) עבור משרד התקשורת, פתיחת דרך חדשה וביטול מתרוקות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3760כל הגוש
3761כל הגוש
3762כל הגוש
3763כל הגוש
3764כל הגוש
3765כל הגוש
3772כל הגוש
3773כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/1980תאריך פרסום: 09/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2611. עמוד: 1217. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1978תאריך פרסום: 06/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2451. עמוד: 2181. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית06/07/1978