קביעת אזור לחקלאות, ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות, והרחבת קיימות.

תוכנית בר/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזור לחקלאות, ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות, והרחבת קיימות.
מספר: בר/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור לחקלאות, ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות, והרחבת קיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3508חלק27, 30, 35, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 676, 9-19, 22, 24-26, 28-29, 31-34, 36-48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68-69, 71, 73, 75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/1965תאריך פרסום: 27/05/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1186. שנה עברית: התשכה .
פרסום להפקדה ברשומות11/07/1963תאריך פרסום: 11/07/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1020. שנה עברית: התשכג .
קבלת תכנית11/07/1963