קביעת אזור למבני משק ואזור ספורט. טול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

תוכנית בר/ 15/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת אזור למבני משק ואזור ספורט. טול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
מספר: בר/ 15/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אזור למבני משק ואזור ספורט. 2. בטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגן שלמה

תיאור המיקום:
גן שלמה (קב' שילר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2645חלק2, 5, 10, 20
3660חלק1-3
3681חלק9, 47-48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/05/1975תאריך פרסום: 04/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2109. שנה עברית: התשלה .