קביעת אזור לש"כ מגורים ושרותים

תוכנית 2/ 03/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת אזור לש"כ מגורים ושרותים
מספר: 2/ 03/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח הכלול בתשריט לצרכי מגורים, לספורט, לנופש ולשטחים למוסדותלמסחר. לבניני צבור, לשטחים צבוריים פתוחים ומשטחי-חניה. כל זאת בתאום עם המערכת העירונית הקיימת והמתוכננת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת הוילות אמדר, אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/11/1976תאריך פרסום: 29/11/1976. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1976תאריך פרסום: 05/08/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2241. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית04/08/1976