קביעת אזור לתעשיה ע"י שינוי יעוד הקרקע, משטח מבני משק לאזור תעשיה.

תוכנית בר/ 137/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזור לתעשיה ע"י שינוי יעוד הקרקע, משטח מבני משק לאזור תעשיה.
מספר: בר/ 137/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזור לתעשיה ע"י שינוי יעוד הקרקע, מאזור
מבני משק ואזור חקלאי לאזור תעשיה.
ב. התווית דרך גישה ע"י שינוי ייעוד קרקע באזור מבני
משק ובאזור חקלאי, לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: חפץ חיים
בחלק הדרום מזרחי.
(לפי מ.ש.מ חלק מ-5,10)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4316חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1994.
פרסום לאישור ברשומות04/08/1994תאריך פרסום: 04/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4236. עמוד: 4554. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 06/04/1994.
פרסום להפקדה ברשומות20/01/1994תאריך פרסום: 20/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4185. עמוד: 1870. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון בהפקדה01/05/1991
קבלת תכנית21/02/1991