קביעת אזור מגורים בנחלה, משק אזרן, כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת אזור מגורים בנחלה, משק אזרן, כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת אזור המגורים בנחלה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ביעוד קרקע מקרקע חקלאית למגורים בישוב כפרי,
וממגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית.
ב. הגדרת אזור המגורים בישוב כפרי ל- 2.5 דונם.
ג. הגדרת קוי בניין.
ד. קביעת שטחי הבניה באזור המגורים בישוב כפרי ל- 600 מ''ר מתוכם 460 מ''ר
שטחים עיקריים.
ה. בכול שאר הנושאים כמפורט בתכנית 8/ 30/ 112.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2746חלק1946
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/11/2011
קבלת תכנית21/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012