קביעת אזור מגורים ב', התווית דרכים חדשות, הקצאת שטחים ציבוריים

תוכנית רח/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת אזור מגורים ב', התווית דרכים חדשות, הקצאת שטחים ציבוריים
מספר: רח/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור מגורים ב', התווית דרכים חדשות, הקצאת שטחים ציבוריים פתוחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק991-997
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/1957תאריך פרסום: 23/05/1957. מס' ילקוט פרסומים: 538. שנה עברית: התשיז .