קביעת אזור תעשיה אזורי,פתיחת רחובות חדשים,הרחבת דרך קיימת

תוכנית עח/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזור תעשיה אזורי,פתיחת רחובות חדשים,הרחבת דרך קיימת
מספר: עח/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.קביעת אזור תעשיה אזורי
ב.פתיחת רחובות חדשים
ג.הרחבת דרך קיימת
ד.קביעת אזור לתעשית מזון ואזור לתעשיות בלתי מזיקות
ה.קביעת אזור מסחרי
ו.קביעת אזור מלאכה
ז.קביעת אזור ציבורי פתוח
ח.קביעת אזור אחסנה עבור המועצה האזורית
ט.קביעת קווי בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
מחוז המרכז נפת השרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8389חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/04/1964תאריך פרסום: 09/04/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1082. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית09/10/1963