קביעת אזור תעשיה ומסחר. כל החמר הועבר לבר / 232.

תוכנית בר/ 225

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזור תעשיה ומסחר. כל החמר הועבר לבר / 232.
מספר: בר/ 225
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חקלאית וקביעת אזורי בניה כדלקמן:
א. קביעת אזור תעשיה ומסחר.
ב. קביעת דרכים.
ג. קביעת שטח ציבורי פתוח.
ד. הקלה בקו לדרך מס' 40 מ-100 מ' ל-50 מ'
מציר הכביש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר
מצפון לכביש הגישה לקבוץ.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק4, 48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/10/1995
קבלת תכנית19/05/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500913/12/2005