קביעת אזור תעשיות עתירות מדע ליד ממ"ג שורק.

תוכנית מח/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזור תעשיות עתירות מדע ליד ממ"ג שורק.
מספר: מח/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.קביעת אזור תעשיות עתירות מדע ליד ממ"ג שורק, הכולל אזור תעשיות עתירות מדע,אזור מלאכה ושירותים טכניים, שטח לבנין מעבר וסימון שטחים פרטיים פתוחים.
ב. קביעת מגרשים מיוחדים.
ג.קביעת שטח לדרכים.
ד.קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.
ה.קביעת שטח לבניני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4910חלק
4911חלק
4912חלק
4916חלק
4917חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1977תאריך פרסום: 24/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2389. עמוד: 441. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1976תאריך פרסום: 01/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2260. עמוד: 17. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית01/10/1976