קביעת אזורי הבניה של המרכז החינוכי גבעת וושינגטון

תוכנית בר/ 139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזורי הבניה של המרכז החינוכי גבעת וושינגטון
מספר: בר/ 139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול תוכנית בנין עיר קיימת תגפ/ 251, קביעת אזורי הבניה של המרכז החינוכי גבעת וושינגטון וחלוקתן לאזורי הבניה של המוסד, אזורי מגורי תלמידים ועובדים, אזורי ספורט, הקצאת שטח ציבורי פתוח, שבילים להולכי רגל, קביעת דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות וביטולן בהתאם לצורך, הכל בהתאם לתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3553חלק
3555חלק
4987חלק
5014חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/08/1978תאריך פרסום: 24/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2463. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות04/08/1977תאריך פרסום: 04/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2353. עמוד: 2088. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית04/08/1977