קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פ

תוכנית ג/ 5000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פ
מספר: ג/ 5000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדר הפיתוח והבניה בכל שטח התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
תעשיות ירכא, כפר ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18793חלק7, 14, 37-38, 41-43
18885חלק1-105
18886חלק1-62
18887חלק1-86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3699תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתג/ 4739שכונת מגורים "מיצב"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות29/05/1986תאריך פרסום: 29/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3339. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית28/05/1986