קביעת אזורי מגורים לעובדים ותלמידים, קביעת שטח בניני חינוך וחברה

תוכנית בר/ 118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזורי מגורים לעובדים ותלמידים, קביעת שטח בניני חינוך וחברה
מספר: בר/ 118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול תוכנית מפורטת ע/ 110, קביעת אזורי מגורים לעובדים ותלמידים, קביעת שטח בניני חינוך וחברה, יצירת פס ירק לאורך הכביש ברוחב 50 ס"מ, מימון הדרכים וקביעת הוראות והגבלות בניה בהתאם ללוח חלוקת האזורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקשערי אברהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2217חלק50-57
2222חלק2-6, 10-12, 18-19, 23, 41, 44-46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/11/1977תאריך פרסום: 17/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2385. עמוד: 387. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1976תאריך פרסום: 29/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2251. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית29/07/1976