קביעת אזורים חדשים

תוכנית 3/ 03/ 102/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת אזורים חדשים
מספר: 3/ 03/ 102/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא לחלק את השטח המפורט בסעיף 2, לקבוע אזורי מגורים אזור לבניני ציבור, אזור מיוחד, שטח צבורי פתוח, שטח דרכים, שטח לאזור מסחרי, שטח פיתוח שפת הים וכו'.... הכל בהתאם למופיע בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2061חלק1, 3, 15-31, 33-43, 45-56, 60, 62, 64-80, 88-91, 93-94, 96-98, 100-101, 108, 112-138, 140
2066חלק3
2068חלק1
2076חלק2, 163, 175
2077חלק2-5, 89-93, 95-96, 101-103, 106-107, 111-119, 129-157, 161, 163
2080חלק1-8, 12-16, 28, 30, 35, 38-44, 46-66, 69-74, 76-78, 80-92, 100-109, 111, 114, 118, 125-135, 137-139
2085חלק2-16, 18-39, 41-59
2086חלק9-12, 14-19, 30, 32-49, 52-58, 62, 67-73, 75, 77-80, 82, 84-95, 111-119
2087חלק2-20
2088חלק2, 4-79, 81-142
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/1977תאריך פרסום: 08/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2318. שנה עברית: התשלז .