קביעת אזורים למגורים למשתכנים בלבד, קביעת מגרשים לשטח פרטי פתוח.

תוכנית בר/ 13/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזורים למגורים למשתכנים בלבד, קביעת מגרשים לשטח פרטי פתוח.
מספר: בר/ 13/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אזורים למגורים למשתכנים בלבד, (מגרשים
לבתים חד ודו קומתיים) ע"י ביטול מגרשי מגורים
לבעלי מקצוע, ביטול חלק מחלקות ב', וביטול חלק
משטח למבני ציבור.
2. קביעת מגרשים לשטח פרטי פתוח ע"י בטול
חלק מחלקות ב', וביטול חלק משטח למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
ישוב: בית אלעזרי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3573חלק323
3575חלק195, 323
3576חלק196195, 197-198
3577חלק199-204197-198, 309, 311, 322
3578חלק313
3579חלק313-314, 317
3580חלק310-312, 316
3808חלק307, 324
3821חלק324
4713חלק
4714חלק
4716חלק
4718חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/01/1996.
פרסום לאישור ברשומות07/09/1995תאריך פרסום: 07/09/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4332. עמוד: 4765. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/1995
החלטה בדיון באישור תכנית19/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. עמוד: 3582. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1993.
החלטה בדיון בהפקדה16/12/1992
קבלת תכנית01/11/1992