קביעת אזורים למגורים

תוכנית 6/ 03/ 123/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת אזורים למגורים
מספר: 6/ 03/ 123/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים למגורים, שטחים לבנינים ציבוריים ושטחים ציבוריים פתוחים, כבישים, שבילים להולכי רגל וחניות רכב. הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2395, התשל"ח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןתלמי יפה

תיאור המיקום:
מושב תלמי יפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2582חלק
2583חלק
2585חלק
2586חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. שנה עברית: התשמב .