קביעת אחוזי בניה וקביעת קווי בנין בהתאם לקיים

תוכנית טר/ 2043

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אחוזי בניה וקביעת קווי בנין בהתאם לקיים
מספר: טר/ 2043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3284. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1983תאריך פרסום: 10/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2901. עמוד: 1279. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית05/09/1982
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900221/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית