קביעת אחוזי בניה וקוי בניה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת אחוזי בניה וקוי בניה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אחוזי וקוי בניה לצורך תוספת בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/11/1984תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1984. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1984. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות01/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. עמוד: 474. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1984
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. עמוד: 2608. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה09/04/1984
קבלת תכנית07/02/1984