קביעת אחוזי בניה וקוי בנין לפי המצב הקיים. קביעת הוראות בניה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אחוזי בניה וקוי בנין לפי המצב הקיים. קביעת הוראות בניה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אחוזי בניה וקוי בנין לפי המצב הקיים.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1998.
פרסום לאישור ברשומות28/08/1997תאריך פרסום: 28/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4562. עמוד: 5373. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/04/1997.
פרסום להפקדה ברשומות06/04/1997תאריך פרסום: 06/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4509. עמוד: 2879. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1996
קבלת תכנית20/07/1996