קביעת אחוזי בניה לאיזור משק

תוכנית ג/ 12012

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת אחוזי בניה לאיזור משק
מספר: ג/ 12012
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להשלים הגדרות להורות ומגבלות בניה לאזור מבני משק קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12199חלק50-51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/07/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2001
קבלת תכנית12/07/2000