קביעת איזור מגורים ב'.קביעת איזור מגורים ג'.פריצת דרכים חדשות,קביעת שטח למוסד

תוכנית רח/ 450/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת איזור מגורים ב'.קביעת איזור מגורים ג'.פריצת דרכים חדשות,קביעת שטח למוסד
מספר: רח/ 450/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת איזור מגורים ב'. ב. קביעת איזור מגורים ג'. ג. פריצת דרכים חדשות, ביטול דרכים, הרחבת דרכים. ד. קביעת שביל. ה. קביעת שטחים ציבוריים ושטחים לבנייני ציבור. ו. קביעת שטח למוסד ציבורי. ז. חזית מסחרית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3694חלק9, 13, 34, 67-68, 74, 122-172, 246, 275-282, 286-302
3703חלק151, 155-157, 159, 441-442, 455-457, 706-707, 711-712, 1090-1093, 1236-1241
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1982תאריך פרסום: 30/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2839. שנה עברית: התשמב .