קביעת ארבע קומות במקום שלוש קומות, קביעת הוראות בניה.

תוכנית ק/ 3421

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת ארבע קומות במקום שלוש קומות, קביעת הוראות בניה.
מספר: ק/ 3421
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת קומה רביעית ותוספת אחוזי בנייה - סה"כ 329%
בכל הקומות (עיקרי + שירות).
2. תוספת יחידת דיור כך שעל המגרש יהיו 7 יח"ד במקום 6 יח"ד בכל הקומות.
3. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר קאסםכפר קאסם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8871חלק72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ 3000/ 1תוכנית ק/ 3000/ 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3903. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים21/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 928. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/07/2005
קבלת תכנית19/06/2005