קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הועדה המקומית לתכנון ובניה, לתת היתרי בניה

תוכנית שד/ 1000/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הועדה המקומית לתכנון ובניה, לתת היתרי בניה
מספר: שד/ 1000/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש הוראות תכנית שד/ 1000/ 11 כאמור להלן:
קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הועדה המקומית
לתכנון ובניה, לתת היתרי בניה למגורים בלבד לכפר מל"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןכפר מל"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6447חלק1, 7-22, 24-25, 27, 29-30, 37-49, 51-59, 68-87, 94-99, 103, 116-13090
6451חלק27, 29-30, 32-33, 38, 156-158, 319-320
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 1000/ 11קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הועדה המקומית לתת היתר בניה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1365. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/12/2002
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות07/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2295. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים12/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2001
קבלת תכנית20/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2001