קביעת אתר למתקני טיהור השפכים עבור מועצה מקומית גדרה

תוכנית בר/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אתר למתקני טיהור השפכים עבור מועצה מקומית גדרה
מספר: בר/ 131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אתר למתקני טיהור השפכים עבור מועצה מקומית גדרה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3604חלק5, 9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 408. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט11/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1976תאריך פרסום: 01/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2233. עמוד: 2088. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית01/07/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100525/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית