קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, נווה יעקב, רחוב זוין

תוכנית 10092

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, נווה יעקב, רחוב זוין
מספר: 10092
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : קביעת בינוי לתוספת בניה בכל המפלסים ותוספת קומה , לשם הרחבת יח"ד קיימות , הכל בהתאם לנספח הבינוי.
2. קביעת בינוי להכשרת חללים בקומת כניסה לשם הרחבת יח"ד קיימות.
3. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 2985.5 מ"ר מהם2841.5 מ"ר שטחים עיקריים ו- 144.0 שטחי שירות.
4. שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים .
5. הגדלת מספר הקומות מ- 3 ל- 4 .
6. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
8. קביעת הוראות בגין בנינים , גדרות , מדרגות להריסה/ עצים לעקירה/ לשימור .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהרב זווין

תיאור המיקום:
שכונת מווה יעקב
רחוב זוין מס' 7,9,11,13,15,17
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך: בין 638/850 - 638/625
רוחב :בין 223/575 - 223/500
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30649חלק14-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3822/ בשינויים לתכנית מס' 3822 נוה יעקב מזרח.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1091. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1894.
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/03/2005
קבלת תכנית17/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200600901/08/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501509/10/2005