קביעת בינוי לתוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימת, שכונת גונן, רח' ברוריה 9

תוכנית 9324

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת בינוי לתוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימת, שכונת גונן, רח' ברוריה 9
מספר: 9324
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספות בניה לשם הרחבות יח"ד.

עיקרי ההוראות:
קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
א. הסבת שטחי מחסנים קיימים לשטח עיקרי בקומת המרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת בקומה שמעל .
ב.קביעת בינוי לסגירת מרפסות קיימות בקומות א' ו- ב' .
ג. קביעת בינוי לתוספות לשם הרחבות של יח"ד קיימות בקומת הגג .
ד. קביעת שטחי בניה מירביים בהיקף של 1739.76 מ"ר , מהם 1606.12 מ"ר שטחים עיקריים ו- 133.64 מ"ר שטחי שירות.
ה. קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה , כאמור.
ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ז. קביעת הוראות בדבר עצים לשימור ולהעתקה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםברוריה

תיאור המיקום:
שכונת גונן ,
קואורדינטה X 220/075
קואורדינטה Y 629/750
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30005חלק70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4459תוספות בניה -רח' ברוריה - שכ' גונןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2212. שנה עברית: התשעא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/12/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות18/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3629. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2007
קבלת תכנית27/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה