קביעת בינוי לתוספת בניה במפלס 11.20+ להרחבות יח"ד קיימת.רחמילוביץ' 40,פ-זאב מז

תוכנית 8261

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת בינוי לתוספת בניה במפלס 11.20+ להרחבות יח"ד קיימת.רחמילוביץ' 40,פ-זאב מז
מספר: 8261
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : הגדלת שטח מאושר לתוספת קומה למטרת מגורים על מבנה קיים.
2. קביעת בינוי לתוספת בניה מעבר לתוספת מאושרת לשם הרחבת דיור.
3. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 15 מ"ר שטחים עיקריים בלבד.
4. שינוי קווי הבנין לקביעת קוי בנין חדשים.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםרחמילביץ משה

תיאור המיקום:
שכונת פסגת זאב,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה .
אורך : בין 223/225 - 223/275
רוחב : בין 636/625 - 636/675
חלק ממגרש 1021
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30613חלק1021
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 183. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2064. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה05/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף31/08/2003
קבלת תכנית10/08/2003