קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא

תוכנית גמ/ מק/ 4754/ 274

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא
מספר: גמ/ מק/ 4754/ 274
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15339חלק37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4754שנוי יעוד לתחנת תידלוקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2004תאריך פרסום: 13/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5329. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200301230/12/2003