קביעת בינוי עבור מגורים ומחסנים, גילה, רח' ברוכי 16

תוכנית 9254

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת בינוי עבור מגורים ומחסנים, גילה, רח' ברוכי 16
מספר: 9254
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםברוכי יהושע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
28111חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/11/2009
קבלת תכנית30/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000407/03/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000321/02/2010