קביעת בינוי. קביעת זכויות בניה. תוספת קומה.

תוכנית כס/ 3/ 39/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת בינוי. קביעת זכויות בניה. תוספת קומה.
מספר: כס/ 3/ 39/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת בינוי.
2. קביעת זכויות בניה.
3. תוספת קומה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
רחוב הגלבוע 5.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6439חלק116
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ 3/ 39/ אקביעת בינוי ואזורים שוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2094. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים16/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1192. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/11/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/10/2001
קבלת תכנית29/08/2001