קביעת גדל מגרש מינימלי, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 01 / 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת גדל מגרש מינימלי, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 01 / 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית לקביעת גודל מגרש מינמלי וקביעת קווי בנין חדשים ותכנית חללוקה למגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק37-38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/2002תאריך פרסום: 23/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5068. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות13/12/2001תאריך פרסום: 13/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5039. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300227/02/2003