קביעת גודל אחיד לאזור מגורים בישוב חקלאי - מושב מסלול

תוכנית 7/ 03/ 160/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת גודל אחיד לאזור מגורים בישוב חקלאי - מושב מסלול
מספר: 7/ 03/ 160/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטח המותר לבניה למגורים בגודל אחיד (2.5 דונם) באזור מגורים ביישוב חקלאי.
ב. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.
ג. יצירת רצועה לניקוז ע"י איחוד וחלוקת מגרשים 65, 64 בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול

תיאור המיקום:
מועצה אזורית מרחבים


גושים מוסדרים: 100625 , 100282/1 , 100282/3

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 160/ 3מושב מסלולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4419. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 954. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/01/2006
קבלת תכנית27/12/2005