קביעת גודל מגרש מינימלי וקו בנים , דרום מערב סכנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 01/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת גודל מגרש מינימלי וקו בנים , דרום מערב סכנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 01/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בנין וגודל מיגרש מינימלי של מגרש וקביעת גבולותיו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2002תאריך פרסום: 26/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5088. שנה עברית: התשסב .