קביעת גודל מגרש מינימלי ושינו יקו בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 7574/ 01/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת גודל מגרש מינימלי ושינו יקו בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 7574/ 01/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקווי הבנין האחורי והצדדים לפי המסומן בתשריט. 2. שינוי גודל מגרש מינימלי ל-425 מ"ר במקום 500 מ"ר. 3. הקלה במספר קומות ובגובה הבנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19322חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/06/2002תאריך פרסום: 11/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5083. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות14/03/2002תאריך פרסום: 14/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5060. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200430/04/2002