קביעת גודל מגרש מינמלי ושנוי קווי בנין צידיים, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 01/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת גודל מגרש מינמלי ושנוי קווי בנין צידיים, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 01/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית לקביעת גודל מגרש מינימלי ושינוי קווי בנין צדדיים בהתאם לתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19321חלק176, 267
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200430/04/2002