קביעת הוראות בדבר בנייה על גגות בניינים.

תוכנית רח/ 2000/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בדבר בנייה על גגות בניינים.
מספר: רח/ 2000/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בדבר בנייה על גגות בניינים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
כל תחום מרחב תכנון מקומי רחובות

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1987תאריך פרסום: 01/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3447. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות27/02/1986תאריך פרסום: 27/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3306. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית26/02/1986