קביעת הוראות בדבר הפקעה של הדרך.

תוכנית הצ/ 15/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות בדבר הפקעה של הדרך.
מספר: הצ/ 15/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בדבר הפקעה של הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל-מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7790חלק10, 13, 19, 21, 35-36, 39-40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/02/1971תאריך פרסום: 18/02/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1703. שנה עברית: התשלא .