קביעת הוראות בניה ובינוי ותנאים להוצאת היתרי בניה, פרדס חנה כרכור

תוכנית ש/ 1123/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות בניה ובינוי ותנאים להוצאת היתרי בניה, פרדס חנה כרכור
מספר: ש/ 1123/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
- הקטנת קו בנין קדמי וצדדי עד אפס לשטח עיקרי הנמצא
מתחת למשטח החניה.
- קביעת הוראות ותנאים למתן היתרים בתחומי תכנית זו.
- הגדרת הצפיפות המותרת (מס' יח"ד לדונם) בשטחים
המיועדים למגורים.
- התכנית תהווה תכנית מפורטת עבור האזורים הכלולים
בחלק ב' של הוראות התכנית ובתשריט הנלווה בהתאם
לסעיפים 3 (ב), 3 (ג) בתכנית ש/ 1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפרדס חנה-כרכורפרדס חנה-כרכור
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 1תכנית מיתאר פרדס חנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2328. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2005. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות18/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 436. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2004
קבלת תכנית16/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200500218/01/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים44528/10/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401230/06/2004